Study and optimization of key parameters of a laser ablation ion mobility spectrometer

  • Kai Ni, Jianan Li, Binchao Tang, Yuan Shi, Quan Yu, Xiang Qian, Xiaohao Wang
  • November 2016, SPIE
  • DOI: 10.1117/12.2246634

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1117/12.2246634