Investigation of single lateral mode for 852nm diode lasers with ridge waveguide design

  • Chu Liu, Baolu Guan, GuoXin Mi, Yiru Liao, Zhenyang Liu, Jianjun Li, Chen Xu
  • November 2016, SPIE
  • DOI: 10.1117/12.2246549

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1117/12.2246549