Application study of transport intensity equation in quantitative phase reconstruction

  • Xiaojun Song, Wei Cheng, Chunjuan Wei, Liang Xue, Weijing Liu, Baodan Bai, Fenghong Chu
  • October 2016, SPIE
  • DOI: 10.1117/12.2246139

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1117/12.2246139