Thermal effects of the gradient doping gain fiber in all-fiber MOPA

  • Zichao Zhou, Xiaolin Wang, Zanran Xu, Kai Han, Xiaojun Xu
  • November 2016, SPIE
  • DOI: 10.1117/12.2246126

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1117/12.2246126