Recent development on high-power tandem-pumped fiber laser

  • Pu Zhou, Hu Xiao, Jinyong Leng, Hanwei Zhang, Jiangmin Xu, Jian Wu
  • November 2016, SPIE
  • DOI: 10.1117/12.2245875

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1117/12.2245875