Design and fabrication of transmission gratings with high diffraction efficiency for pulse compression

  • Chaoming Li, Xinrong Chen, Lin Li, Xiaoyang Li, Hang Zha, Jian Yu, Zuyuan Hu, Wenlong Zou, Jianhong Wu, Zenghu Chang
  • November 2016, SPIE
  • DOI: 10.1117/12.2244872

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1117/12.2244872