Thermally-induced lens in an end-pumped cesium laser

Wei Zhang, You Wang, Juhong Han, Ming Gao, Zhigang Jiang, He Cai, Liangping Xue, Guofei An, Hongyuan Wang, Jie Zhou
  • October 2015, SPIE
  • DOI: 10.1117/12.2199810

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1117/12.2199810