Improvement of specular gloss instrumentation and standard

Dejin Yin, Lei Lai, Ming Xia, Tiecheng Li, Fangsheng Lin, Biyong Huang, Weihai Cheng
  • October 2015, SPIE
  • DOI: 10.1117/12.2199506
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Mr Dejin Yin