Perfect shuffle transform based on subwavelength binary blazed grating

  • Junbo Yang, Suzhi Xu, Jingjing Zhang, Wenjun Wu, Huanyu Lu, Jie Huang, Dingbo Chen
  • October 2015, SPIE
  • DOI: 10.1117/12.2197776

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1117/12.2197776