Study on the characteristics of different infrared transmission in atmospheric turbulence

Zhe Wang, Jing-yuan Wang, Zhi-yong Xu, Shuai Chang, Ji-yong Zhao, Yi-wang Chen, Rong Wang, Yi-mei Wei
  • October 2015, SPIE
  • DOI: 10.1117/12.2197674

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1117/12.2197674