Visible and near-infrared imaging spectrometer (VNIS) for in-situ lunar surface measurements

Zhiping He, Rui Xu, Chunlai Li, Gang Lv, Liyin Yuan, Binyong Wang, Rong Shu, Jianyu Wang
  • October 2015, SPIE
  • DOI: 10.1117/12.2194526

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1117/12.2194526