Preparation of chalcogenide glass fiber using an improved extrusion method

Chen Jiang, Xunsi Wang, Minming Zhu, Huijuan Xu, Qiuhua Nie, Shixun Dai, Guangming Tao, Xiang Shen, Ci Cheng, Qingde Zhu, Fangxing Liao, Peiquan Zhang, Peiqing Zhang, Zijun Liu, Xianghua Zhang
  • Optical Engineering, May 2016, SPIE
  • DOI: 10.1117/1.oe.55.5.056114

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1117/1.oe.55.5.056114