Fluorescence micro-optical sectioning tomography using acousto-optical deflector-based confocal scheme

Xiaoli Qi, Tao Yang, Longhui Li, Jiancun Wang, Shaoqun Zeng, Xiaohua Lv
  • Neurophotonics, October 2015, SPIE
  • DOI: 10.1117/1.nph.2.4.041406

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1117/1.nph.2.4.041406