Z-shape nanostructured array deposited by substrate cooling method

Yi-Jun Jen, Wei-Chih Liu, Ci-Yao Jheng, Jyong-Wei Huang, Yuan-Tai Chang
  • Journal of Nanophotonics, February 2016, SPIE
  • DOI: 10.1117/1.jnp.10.033005

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1117/1.jnp.10.033005