Genome-wide association study identifies gastric cancer susceptibility loci at 12q24.11-12 and 20q11.21

Chizu Tanikawa, Yoichiro Kamatani, Osamu Toyoshima, Hiromi Sakamoto, Hidemi Ito, Atsushi Takahashi, Yukihide Momozawa, Makoto Hirata, Nobuo Fuse, Takako Takai-Igarashi, Atsushi Shimizu, Makoto Sasaki, Taiki Yamaji, Norie Sawada, Motoki Iwasaki, Shoichiro Tsugane, Mariko Naito, Asahi Hishida, Kenji Wakai, Norihiro Furusyo, Yoshinori Murakami, Yusuke Nakamura, Issei Imoto, Johji Inazawa, Isao Oze, Naomi Sato, Fumihiko Tanioka, Haruhiko Sugimura, Hiroshi Hirose, Teruhiko Yoshida, Keitaro Matsuo, Michiaki Kubo, Koichi Matsuda
  • Cancer Science, October 2018, Wiley
  • DOI: 10.1111/cas.13815

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/cas.13815

The following have contributed to this page: Prof. Haruhiko Sugimura and Keitaro Matsuo