Chemokine (C-C motif) ligand 3 detection in the serum of persons exposed to asbestos: A patient-based study

Jiegou Xu, David B. Alexander, Masaaki Iigo, Hirokazu Hamano, Satoru Takahashi, Takako Yokoyama, Munehiro Kato, Ikuji Usami, Takeshi Tokuyama, Masahiro Tsutsumi, Mouka Tamura, Tetsuya Oguri, Akio Niimi, Yoshimitsu Hayashi, Yoshifumi Yokoyama, Ken Tonegawa, Katsumi Fukamachi, Mitsuru Futakuchi, Yuto Sakai, Masumi Suzui, Michihiro Kamijima, Naomi Hisanaga, Toyonori Omori, Dai Nakae, Akihiko Hirose, Jun Kanno, Hiroyuki Tsuda
  • Cancer Science, June 2015, Wiley
  • DOI: 10.1111/cas.12687

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/cas.12687

The following have contributed to this page: Dr David B Alexander

In partnership with: