Use of antibiotics by urban and rural residents in Heilongjiang Province, China: cross-sectional study

  • Jiarui Gu, Jizi Zhao, Ying Huang, Weidong Yang, Zheng Ren, Wenjing Li, Yuzhuo Fan, Qiao Zhang, Fengmin Zhang, Yingmei Fu
  • Tropical Medicine & International Health, October 2015, Wiley
  • DOI: 10.1111/tmi.12602

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/tmi.12602

In partnership with: