Genetic analysis and fine mapping of a dominant dwarfness gene from wild rice (Oryza barthii )

Zhigang Zhao, Chao Zhang, Xi Liu, Yun Lin, Linglong Liu, Yunlu Tian, Liangming Chen, Shijia Liu, Jiawu Zhou, Ling Jiang, Dayun Tao, Jianmin Wan
  • Plant Breeding, January 2018, Wiley
  • DOI: 10.1111/pbr.12553

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/pbr.12553

In partnership with: