Suppression of innate immunity mediated by the CDPK-Rboh complex is required for rhizobial colonization in Medicago truncatula nodules

  • Haixiang Yu, Aifang Xiao, Ru Dong, Yuqian Fan, Xianpeng Zhang, Chao Liu, Chao Wang, Hui Zhu, Deqiang Duanmu, Yangrong Cao, Zhongming Zhang
  • August 2018, Wiley
  • DOI: 10.1111/nph.15410

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/nph.15410

In partnership with:

Link to Wiley showcase