Structural mechanism for bacterial oxidation of oceanic trimethylamine into trimethylamineN-oxide

  • NADP+bending is important for TMA oxidation
  • Chun-Yang Li, Xiu-Lan Chen, Dian Zhang, Peng Wang, Qi Sheng, Ming Peng, Bin-Bin Xie, Qi-Long Qin, Ping-Yi Li, Xi-Ying Zhang, Hai-Nan Su, Xiao-Yan Song, Mei Shi, Bai-Cheng Zhou, Lu-Ying Xun, Yin Chen, Yu-Zhong Zhang
  • Molecular Microbiology, January 2017, Wiley
  • DOI: 10.1111/mmi.13605

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/mmi.13605

The following have contributed to this page: Professor Yu-Zhong Zhang

In partnership with: