Structural mechanism for bacterial oxidation of oceanic trimethylamine into trimethylamine N -oxide

Chun-Yang Li, Xiu-Lan Chen, Dian Zhang, Peng Wang, Qi Sheng, Ming Peng, Bin-Bin Xie, Qi-Long Qin, Ping-Yi Li, Xi-Ying Zhang, Hai-Nan Su, Xiao-Yan Song, Mei Shi, Bai-Cheng Zhou, Lu-Ying Xun, Yin Chen, Yu-Zhong Zhang
  • Molecular Microbiology, January 2017, Wiley
  • DOI: 10.1111/mmi.13605
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yu-Zhong Zhang