Mechanisms of fibrosis in acute liver failure

Yingli He, Li Jin, Jing Wang, Zhi Yan, Tianyan Chen, Yingren Zhao
  • Liver International, January 2015, Wiley
  • DOI: 10.1111/liv.12731

Mechanisms of fibrosis in acute liver failure

The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr yingli he and Professor Yingren Zhao