Hyperammonaemia induces hepatic injury with alteration of gene expression profiles

  • Bin Jia, Zu-Jiang Yu, Zhen-Feng Duan, Xin-Quan Lü, Jing-Jing Li, Xiao-Rui Liu, Ran Sun, Xiao-Juan Gao, Yan-Fang Wang, Jing-Ya Yan, Quan-Cheng Kan
  • Liver International, November 2013, Wiley
  • DOI: 10.1111/liv.12365

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/liv.12365

In partnership with:

Link to Wiley showcase