Characterization and Identification of Single Nucleotide Polymorphism Within the IGF-1R Gene Associated with Growth Traits of Odontobutis potamophila

Hongye Zhang, Cheng Zhao, Shaowu Yin, Zecheng Li, Quanquan Cao, Xinru Li, Wanli Xie, Jiajia Zhang, Wenxu Zhu, Dan Wang
  • Journal of the World Aquaculture Society, January 2018, Wiley
  • DOI: 10.1111/jwas.12504
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: