Melatonin prevents neural tube defects in the offspring of diabetic pregnancy

  • Shangming Liu, Yuji Guo, Qiuhuan Yuan, Yan Pan, Liyan Wang, Qian Liu, Fuwu Wang, Jingjing Wang, Aijun Hao
  • Journal of Pineal Research, October 2015, Wiley
  • DOI: 10.1111/jpi.12282

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/jpi.12282

In partnership with: