Hexokinase 2-dependent hyperglycolysis driving microglial activation contributes to ischemic brain injury

Yuan Li, Bingzheng Lu, Longxiang Sheng, Zhu Zhu, Hongjiaqi Sun, Yuwei Zhou, Yang Yang, Dongdong Xue, Wenli Chen, Xuyan Tian, Yun Du, Min Yan, Wenbo Zhu, Fan Xing, Kai Li, Suizhen Lin, Pengxin Qiu, Xingwen Su, Yijun Huang, Guangmei Yan, Wei Yin
  • Journal of Neurochemistry, January 2018, Wiley
  • DOI: 10.1111/jnc.14267

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/jnc.14267

In partnership with: