Activation of matrix metalloproteinase in dorsal hippocampus drives improvement in spatial working memory after intra-VTA nicotine infusion in rats

  • Hui Shu, Guo-qing Zheng, Xiaona Wang, Yanyun Sun, Yushan Liu, John Michael Weaver, Xianzhi Shen, Wenlan Liu, Xinchun Jin
  • Journal of Neurochemistry, September 2015, Wiley
  • DOI: 10.1111/jnc.13283

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/jnc.13283

In partnership with: