SUMO E3 Ligases GmSIZ1a and GmSIZ1b regulate vegetative growth in soybean

  • Functional characterization of soybean SUMO E3 ligase
  • Bin Cai, Xiangxiong Kong, Chao Zhong, Suli Sun, Xiao Feng Zhou, Yin Hua Jin, Youning Wang, Xia Li, Zhendong Zhu, Jing Bo Jin
  • Journal of Integrative Plant Biology, January 2017, Wiley
  • DOI: 10.1111/jipb.12504

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/jipb.12504

In partnership with: