Selenium-sensitive miRNA-181a-5p targeting SBP2 regulates selenoproteins expression in cartilage

Zixin Min, Yuanxu Guo, Mengyao Sun, Safdar Hussain, Yitong Zhao, Dongxian Guo, Huang Huang, Lisong Heng, Fujun Zhang, Qilan Ning, Yan Han, Peng Xu, Nannan Zhong, Jian Sun, Shemin Lu
  • Journal of Cellular and Molecular Medicine, September 2018, Wiley
  • DOI: 10.1111/jcmm.13858

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/jcmm.13858

In partnership with: