DLEU1 contributes to ovarian carcinoma tumourigenesis and development by interacting with miR-490-3p and altering CDK1 expression

  • Li-Li Wang, Kai-Xuan Sun, Dan-Dan Wu, Yin-Ling Xiu, Xi Chen, Shuo Chen, Zhi-Hong Zong, Xiu-Bo Sang, Yao Liu, Yang Zhao
  • Journal of Cellular and Molecular Medicine, June 2017, Wiley
  • DOI: 10.1111/jcmm.13217

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/jcmm.13217

In partnership with:

Link to Wiley showcase