Fibroblast growth factor 2 protects against renal ischaemia/reperfusion injury by attenuating mitochondrial damage and proinflammatory signalling

  • Xiao-Hua Tan, Xiao-Meng Zheng, Li-Xia Yu, Jian He, Hong-Mei Zhu, Xiu-Ping Ge, Xiao-Li Ren, Fa-Qing Ye, Saverio Bellusci, Jian Xiao, Xiao-Kun Li, Jin-San Zhang
  • Journal of Cellular and Molecular Medicine, May 2017, Wiley
  • DOI: 10.1111/jcmm.13203

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/jcmm.13203

In partnership with:

Link to Wiley showcase