Cigarette smoking causes a worse long-term outcome in persistent atrial fibrillation following catheter ablation

Wen-Han Cheng, Li-Wei Lo, Yenn-Jiang Lin, Shih-Lin Chang, Yu-Feng Hu, Yuan Hung, Fa-Po Chung, Ting-Yung Chang, Ting-Chung Huang, Shinya Yamada, Simon Salim, Abigail Louise D. Te, Jo-Nan Liao, Ta-Chuan Tuan, Tze-Fan Chao, Tseng-Ying Tsai, Shin-Huei Liu, Shih-Ann Chen
  • Journal of Cardiovascular Electrophysiology, March 2018, Wiley
  • DOI: 10.1111/jce.13451

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/jce.13451

In partnership with: