Managing hepatitis B virus carriers with systemic chemotherapy or biologic therapy in the outpatient clinic

Tsutomu Nishida, Naoki Hiramatsu, Masao Mizuki, Izumi Nagatomo, Hiroshi Kida, Keiko Tazumi, Shinichiro Shinzaki, Masanori Miyazaki, Takayuki Yakushijin, Tomohide Tatsumi, Hideki Iijima, Shinichi Kiso, Tatsuya Kanto, Masahiko Tsujii, Tetsuo Takehara
  • Hepatology Research, August 2012, Wiley
  • DOI: 10.1111/j.1872-034x.2012.01073.x
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Tsutomu Nishida