Seroprevalence of pandemic (H1N1) 2009 influenza and effectiveness of 2010/2011 influenza vaccine during 2010/2011 season in Beijing, China

Peng Yang, Li Zhang, Weixian Shi, Guilan Lu, Shujuan Cui, Xiaomin Peng, Daitao Zhang, Yimeng Liu, Huijie Liang, Xinghuo Pang, Quanyi Wang
  • Influenza and Other Respiratory Viruses, December 2011, Wiley
  • DOI: 10.1111/j.1750-2659.2011.00326.x

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/j.1750-2659.2011.00326.x

In partnership with: