Identification of NME5 as a contributor to innate resistance to gemcitabine in pancreatic cancer cells

  • NME5 in gemcitabine-resistant pancreatic cancer
  • Fu Li, Gang Hu, Zhenzhou Jiang, Jingjing Guo, Ke Wang, Kedong Ouyang, Danyi Wen, Minghua Zhu, Jiaxin Liang, Xiaoran Qin, Luyong Zhang
  • FEBS Journal, March 2012, Wiley
  • DOI: 10.1111/j.1742-4658.2012.08521.x

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/j.1742-4658.2012.08521.x

In partnership with:

Link to Wiley showcase