Intraplaque injection of Ad5-CMV.p53 aggravates local inflammation and leads to plaque instability in rabbits

Lei Zhang, Yan Liu, Xiao Ting Lu, Xin Sheng Xu, Yu Xia Zhao, Xiao Ping Ji, Peng Fei Zhang, Chun Xi Liu, Meng Xiong Tang, Wen Qiang Chen, Yun Zhang
  • Journal of Cellular and Molecular Medicine, October 2008, Wiley
  • DOI: 10.1111/j.1582-4934.2008.00538.x

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/j.1582-4934.2008.00538.x

In partnership with: