Myroides profundi sp. nov., isolated from deep-sea sediment of the southern Okinawa Trough

Xi-Ying Zhang, Yan-Jiao Zhang, Xiu-Lan Chen, Qi-Long Qin, Dian-Li Zhao, Tie-Gang Li, Hong-Yue Dang, Yu-Zhong Zhang
  • FEMS Microbiology Letters, October 2008, Oxford University Press (OUP)
  • DOI: 10.1111/j.1574-6968.2008.01299.x
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yu-Zhong Zhang and Dr Hongyue Dang