Wangia profunda gen. nov., sp. nov., a novel marine bacterium of the family Flavobacteriaceae isolated from southern Okinawa Trough deep-sea sediment

Qi-Long Qin, Dian-Li Zhao, Jing Wang, Xiu-Lan Chen, Hong-Yue Dang, Tie-Gang Li, Yu-Zhong Zhang, Pei-Ji Gao
  • FEMS Microbiology Letters, June 2007, Oxford University Press (OUP)
  • DOI: 10.1111/j.1574-6968.2007.00694.x
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yu-Zhong Zhang and Dr Hongyue Dang