Differential regulation of NMDA receptor function by DJ-1 and PINK1

Ning Chang, Lijun Li, Rong Hu, Yuexin Shan, Baosong Liu, Lei Li, Hanbin Wang, Hua Feng, Dianshi Wang, Carol Cheung, Mingxia Liao, Qi Wan
  • Aging Cell, September 2010, Wiley
  • DOI: 10.1111/j.1474-9726.2010.00615.x

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/j.1474-9726.2010.00615.x

In partnership with: