Alteration of endocannabinoid system in human gliomas

  • Endocannabinoid levels in gliomas
  • Xiyue Wu, Lijun Han, Xiaolin Zhang, Long Li, Changzhen Jiang, Yan Qiu, Rui Huang, Baoying Xie, ZhiXiong Lin, Jie Ren, Jin Fu
  • Journal of Neurochemistry, January 2012, Wiley
  • DOI: 10.1111/j.1471-4159.2011.07625.x

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-4159.2011.07625.x

In partnership with:

Link to Wiley showcase