Transcriptome profiling analysis reveals region-distinctive changes of gene expression in the CNS in response to different moderate restraint stress

Ke Wang, Xiao-Hui Xiang, Fei He, Li-Bo Lin, Rong Zhang, Xing-Jie Ping, Ji-Sheng Han, Ning Guo, Qing-Hua Zhang, Cai-Lian Cui, Guo-Ping Zhao
  • Journal of Neurochemistry, April 2010, Wiley
  • DOI: 10.1111/j.1471-4159.2010.06679.x

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-4159.2010.06679.x

In partnership with: