Genetic structure of three fosmid-fragments encoding 16S rRNA genes of the Miscellaneous Crenarchaeotic Group (MCG): implications for physiology and evolution of marine sedimentary archaea

Ping-Yi Li, Bin-Bin Xie, Xi-Ying Zhang, Qi-Long Qin, Hong-Yue Dang, Xu-Min Wang, Xiu-Lan Chen, Jun Yu, Yu-Zhong Zhang
  • Environmental Microbiology, November 2011, Wiley
  • DOI: 10.1111/j.1462-2920.2011.02637.x
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yu-Zhong Zhang and Dr Hongyue Dang