Molecular insights into the terminal energy acceptor in cyanobacterial phycobilisome

Xiang Gao, Tian-Di Wei, Nan Zhang, Bin-Bin Xie, Hai-Nan Su, Xi-Ying Zhang, Xiu-Lan Chen, Bai-Cheng Zhou, Zhi-Xin Wang, Jia-Wei Wu, Yu-Zhong Zhang
  • Molecular Microbiology, July 2012, Wiley
  • DOI: 10.1111/j.1365-2958.2012.08152.x
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yu-Zhong Zhang