CTHRC1is upregulated by promoter demethylation and transforming growth factor-β1 and may be associated with metastasis in human gastric cancer

Ping Wang, Ying-Chao Wang, Xiao-Yu Chen, Zhi-Yong Shen, Hui Cao, Yan-Jie Zhang, Jian Yu, Jing-De Zhu, You-Yong Lu, Jing-Yuan Fang
  • Cancer Science, May 2012, Wiley
  • DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02292.x

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/j.1349-7006.2012.02292.x

In partnership with: