Expression of NDRG2 in esophageal squamous cell carcinoma

  • Hai Shi, Nanlin Li, Shujun Li, Changsheng Chen, Weizhong Wang, Chunsheng Xu, Jian Zhang, Haifeng Jin, Hongwei Zhang, Huadong Zhao, Wenjie Song, Quanxin Feng, Xiangying Feng, Xin Shen, Libo Yao, Qingchuan Zhao
  • Cancer Science, May 2010, Wiley
  • DOI: 10.1111/j.1349-7006.2010.01529.x

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/j.1349-7006.2010.01529.x

In partnership with:

Link to Wiley showcase