Targeting Slit–Roundabout signaling inhibits tumor angiogenesis in chemical-induced squamous cell carcinogenesis

Li-Jing Wang, Yuan Zhao, Bing Han, Yu-Guang Ma, Jie Zhang, Ding-Ming Yang, Jian-Wen Mao, Fu-Tian Tang, Wei-Dong Li, Yang Yang, Rui Wang, Jian-Guo Geng
  • Cancer Science, March 2008, Wiley
  • DOI: 10.1111/j.1349-7006.2007.00721.x

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/j.1349-7006.2007.00721.x

In partnership with: