Seasonal variability in the biophysical properties of forehead skin in women in Guangzhou City, China

  • Miao-Jian Wan, Xiang-Yang Su, Yue Zheng, Zi-Jian Gong, Jin-Ling Yi, Yue Zhao, Xiao-Min Guan, Wei Lai
  • International Journal of Dermatology, December 2014, Wiley
  • DOI: 10.1111/ijd.12741

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/ijd.12741

In partnership with: