Oroxylin A inhibits ethanol-induced hepatocyte senescence via  YAP pathway

Huanhuan Jin, Naqi Lian, Mianli Bian, Chenxi Zhang, Xingran Chen, Jiangjuan Shao, Li Wu, Anping Chen, Qinglong Guo, Feng Zhang, Shizhong Zheng
  • Cell Proliferation, January 2018, Wiley
  • DOI: 10.1111/cpr.12431

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/cpr.12431

In partnership with: