Isoflurane anesthesia in aged mice and effects of A1 adenosine receptors on cognitive impairment

Chun-Long Zuo, Chun-Man Wang, Jin Liu, Ting Shen, Jiang-Ping Zhou, Xin-Rui Hao, Yi-Zhao Pan, Hua-Cheng Liu, Qing-Quan Lian, Han Lin
  • CNS Neuroscience & Therapeutics, January 2018, Wiley
  • DOI: 10.1111/cns.12794

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/cns.12794

In partnership with: