Cell‐penetrable mouse forkhead box protein 3 alleviates experimental arthritis in mice by up‐regulating regulatory T cells

  • Xia Liu, Baoju Ji, Mengyi Sun, Weijiang Wu, Lili Huang, Aihua Sun, Yangyong Zong, Sheng Xia, Liyun Shi, Hui Qian, Wenrong Xu, Qixiang Shao
  • Clinical & Experimental Immunology, May 2015, Wiley
  • DOI: 10.1111/cei.12630

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/cei.12630

In partnership with:

Link to Wiley showcase