Cinnamaldehyde inhibits inflammation and brain damage in a mouse model of permanent cerebral ischaemia

  • Effect of cinnamaldehyde on cerebral ischaemic damage
  • Jingru Zhao, Xiangjian Zhang, Lipeng Dong, Ya Wen, Xiufen Zheng, Cong Zhang, Rong Chen, Ye Zhang, Yaoru Li, Tingting He, Xingyuan Zhu, Litao Li
  • British Journal of Pharmacology, October 2015, Wiley
  • DOI: 10.1111/bph.13270

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/bph.13270

In partnership with:

Link to Wiley showcase